Onderzoek

ISBN: 9789462925687

Engelstalig artikel

Te koop bij Acco


Steven Marien, Speaking and Singing. A Look at Accompanied Declamation and Musical Notation in 13th and 14th Century Monody, Acco, 2016, 48 p.


Middeleeuwse wereldlijke poëzie werd luidop voorgelezen of gedeclameerd voor een publiek; lezen in stilte was  zeldzaam tijdens de middeleeuwen, omdat het publiek groteendeels ongeletterd was. Hoewel dit wetenschappelijke inzicht reeds geruime tijd bestaat, vindt het vooralsnog weinig navolging op onze concertpodia.


In middeleeuwse hoofse romans, narratieve poëzie en toneelstukken vinden we nochtans tal van scènes waarin de uitvoering van gedichten of liederen centraal staat. Deze scènes leveren een schat aan informatie op over de context waarin muziekinstrumenten al dan niet werden gebruikt en over hun rol bij het declameren en zingen van deze poëzie.


Middeleeuwse traktaten bezorgen ons dan weer onmiddellijke informatie over de toepassing van de prosodieregels, het melodische aspect van de voordracht en de uiteindelijke schriftelijke neerslag onder de vorm van muzieknotatie. Ze leren ons ook veel over de interpretatie van ritmische notatie in de 13de en 14de eeuwse monodie.